Tükürük Bezi Tümör Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Tükürük Bezi Tümör Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Tükürük bezi tümör cerrahisinde en büyük risk geçici veya kalıcı yüz felcidir. Fakat son yıllarda tüm ameliyatlarda kullandığımız sinir sitümülotörleri bu riski minimuma indirmişlerdir. Tükürük bezi cerrahisi sonrası sık görülen tükürük bezi fistülleri de kullanılan yeni koterizasyon aletleri ve baskılı pansuman ile minimuma inmiştir.TÜKÜRÜK BEZİ